Vores formål  

 

Slesvig-Ligaens historie, og enkelte af de projekter og resultater, som Ligaens mange medlemmer i samarbejde med det danske mindretal har stået bag, beskrives mere udførligt på de følgende sider.

Slesvig-Ligaens første formålsparagraf beskrev genforeningsmålet som det vigtigste, men da den politiske holdning siden 1945 har været, at ”grænsen ligger fast”, har Ligaen specielt i tiden efter den 2.verdenskrig arbejdet målrettet og ihærdigt med etableringen af danske medborger- og kulturhuse, skoler, børnehaver, fritidshjem og ældreboliger i Sydslesvig – et arbejde, som stadig foregår og holdes i hævd.

Det er vort håb, at hjemmesiden vil formidle indsigt i og interesse for det stadig nødvendige og aktuelle arbejde med at fastholde og udbygge dansk sprog og kultur i den for Danmarkshistorien så vigtige, men nu tabte landsdel.

 

Slesvig-Ligaen støtter mange projekter, der skal bidrage med at holde dansk kultur i hævd og understøtte især børne- og ungdomsarbejdet for at sikre Sydslesvigs fremtid.

 

 

Som baggrundsbillede ser du indtryk fra det mangfoldige kulturelle liv i Sydslesvig.

 

 

  

                     

SLESVIG-LIGAEN